Laboratorium

W celu pełnego zapewnienia najwyższej jakości powłoki autoforetycznej uruchomiliśmy laboratorium nadzorujące procesy nanoszenia farby oraz przygotowania powierzchni.

W odpowiedzi na sygnały płynące od firm z branży motoryzacyjnej rozszerzyliśmy profil analizy jakości powłok o badanie odporności w rozpylonej solance. Badanie odbywa się w specjalnie do tego przystosowanej komorze solnej.

Badanie wykonujemy w oparciu o niżej wymienione normy:

PN-EN ISO 2409:2013

PN-EN ISO 9227:2017

PN-EN ISO 2808:2008